Voormalige Gereedschap en Schaatsenfabriek in IJlst

Nooitgedagt Drylts

Op de foto de fabriek voor gereedschap en schaatsen Nooitgedagt in Drylts. De fabriek is ontstaan uit het thuisbedrijfje van J. Nooitgedagt, die in 1865 begon met het produceren van schaven en schaatsen. De onvoorspelbare winters maakten het noodzakelijk het assortiment uit te breiden met meer gereedschap, bezems en later ook speelgoed. In 1893 wordt een eerste fabriek gebouwd. Door een aantal zachte winters in de jaren 70 en concurrentie uit lage lonenlanden moest de productie van schaatsen worden beŽindigd. De gereedschaptak is door overnames en fusies uit Drylts verdwenen. De gebouwen zijn afgebroken en vervangen door appartementen die op een fabrieksgebouw lijken. Alleen het historisch fabrieksgebouw uit 1893 en de schoorsteen zijn bewaard gebleven.

Keywords: IJlst, Fabriek, Nooitgedagt, Schaatsen, Gereedschap, Speelgoed, Hout, Afgebroken, Industrieel, Erfgoed

Fryslansite ©Hendrik van Kampen