Overtuinen in IJlst, Drylts

Drylts, IJlst

Drylts is rond de 10e eeuw ontstaan op een knooppunt tussen Wymerts, Geeuw en Ee, in het grensgebied tussen zeeklei en veen. De vroegste bebouwing ontstond langs de Ee op kunstmatig verhoogde oevers. Via de Ee liep een vaarverbinding naar Sleat en de Zuiderzee. Door de gunstige ligging ontwikkelde de nederzetting zich tot tot handelsplaats. Belangrijke bron van inkomsten waren de houthandel en scheepsbouw. Aan het eind van de Middeleeuwen werd de stad door Snits overvleugeld wat hoofdzakelijk werd veroorzaakt door het droogvallen van de Middelzee. De kaden langs de Eegracht kregen een functie als overtuin en de gracht werd smaller gemaakt. Karakteristiek zijn de heggen tussen de overtuinen en de Lindebomen die ook al op 17e eeuwse kaarten staan afgebeeld.

Keywords: Friesland, Fryslân, 11 Steden, Elf Steden, Drylts, IJlst, Centrum, Gracht, Ee, Overtuinen, Overtuin, Bleek

Fryslansite ©Hendrik van Kampen