De gracht achter de huizen aan de Eegracht in IJlst

Westelijke achtergracht van Drylts

De foto is genomen net buiten het zuidelijke puntje van de historische binnenstad. We kijken richting het noorden over de gracht die achter de huizen van de Eegracht ligt, ook aan de oostkant van de stad ligt een dergelijke gracht. Rechts achter de bomen heeft de Ylostins gestaan. Op de Schotanuskaart uit 1664 is te zien dat het complex van de Ylostins het hele westelijke kavel tot aan Kerkhofsteeg besloeg. Er stond een torenstins, versterkt woonhuis, bijgebouwen en was een grote tuin. Schotanus toont ook nog een houten omheining. De achtergrachten, stins en omheining waren de enige verdediging voor de stad die het vooral moest hebben van de ontoegankelijke ligging. Hierdoor heeft Drylts veel last gehad van de gevechten tussen Schieringer en Vetkopers.

Keywords: IJlst, Zuid, Tuinen, Achtergracht, Westkant, Verdediging, Stadsrand, Eegracht, Ylostins

Fryslansite ©Hendrik van Kampen