Dronryp, tuinen bij Tsjerkebuorren

Dronryp stond bekend als een dorp met aanzien. In de omgeving hadden belangrijke families hun states. Vrijwel alle states zijn in de 18e eeuw afgebroken. Alleen het jongere Schatzenburg in het noorden is overgebleven. Dicht bij Schatzenburg lagen Fetsa en Groot Dotinga. Ten zuiden en ten oosten van de terp met Tsjerkebuorren, lagen Osingastate en Hobbemastate. Ook die zijn afgebroken maar het open groene landschap rond de Tsjerkebuorren en de omgrachte terreinen zijn er nog. Dronryp is hierdoor een ruim dorp met veel goen en mooie tuinen.

Keywords: Dronryp, Dronrijp, Terpen, Winter, Sneeuw, Kerk, Heg, Fruitbomen, Tuinen, Beschermd Dorpsgezicht, Osingastate, Terrein

Fryslansite ©Hendrik van Kampen