Schatzenburg ten noorden van Dronrijp

Schatzenburg, Dronryp

Als je van Menaam naar Dronryp gaat, kom je langs de State Schatzenburg. Voor 1698 stond hier een boerderij die is vervangen door een zomerverblijf, de boerderij is verplaatst. Op de Schotanuskaart van 1718 staat op deze plek geen state aangegeven, er staan slechts enkle naamloze huisjes noordelijk van Fetsa (state) en Groot Dotinga ingetekend. Een ingrijpende verbouwing volgde in 1725 door de familie Huber, de toenmalige bewoners. Rond 1750 kreeg het huis de naam Schatzenburg. Door Agnes Alida Huber is in 1744 gasthuis Vredenhof gesticht in Dronryp. Het was een gasthuis voor alleenstaande behoeftige vrouwen. In 1872 kwam er zuidelijker een uitbreiding van het gasthuis.

Keywords: Schatzenburg, State, Huber, Dronrijp, Landhuis, Engelse, Landschapstuin

Fryslansite ©Hendrik van Kampen