Dronryp, Salviuskerk

Dronryp, Salviuskerk

Ten zuiden van Menaam ligt Dronryp, een van de oudst bewoonde plaatsen van Fryslân. Het dorp ligt op de grote kwelderwal in het oostelijke deel van Westergo, het ryp in de naam verwijst daarnaar. Op de kwelderwal liggen meerdere terpen waarvan de oudste dateert uit 450 v.Chr. Dronryp heeft twee dorpskernen. In de noordelijke kern, op een terp, staat de 12e eeuwse Salviuskerk, die na een verbouwing in 1504 zijn huidige vorm kreeg. Rond de kerk liggen de Tsjerkebuorren, het oudste deel van Dronryp. In het zuiden, langs de in 1507 gegraven Harlinger trekvaart is een tweede kern ontstaan. Dit deel heet Brêgebuorren naar de voormalige brug over de vaart. Het hele gebied rond beide kernen is aangewezen als beschermd dorpsgezicht.

Keywords: Salviuskerk, Terp, Dronrijp, Toren, Traptoren, d'Alde Wite, Beschermd, Dorpsgezicht

Fryslansite ©Hendrik van Kampen