Pakhuizen in Bręgebuorren, Dronrijp

Pakhuizen in Bręgebuorren, Dronryp

Aan de achterzijde van huizen die langs de Harlingertrekvaart ziijn nog enkele pakhuizen te herkennen. Ze zijn stille getuigen van de bedrijvigheid in Bręgebuorren toen de Harlingertrekvaart nog een belangrijke transportader vormde.

Keywords: Dronrijp, Bręgebuorren, Harlingertrekvaart, Pakhuizen, Handel, Transport, Gedempt, Zuidelijke, Dorpskern

Fryslansite ©Hendrik van Kampen