Nieuw Vredenhof en de Maria Geboortekerk van Dronrijp

Nieuw Vredenhof

De foto is gemaakt vanaf de brug over het Van Harinxmakanaal, aan de zuidgrens van Dronryp. Zichtbaar is Bręgebuorren vanuit het zuiden. De rij door de zon beschenen huisje is de uitbreiding van gasthuis Vredenhof, ontworpen in 1872 door aannemer - architect: C.S. Reitsma. De hoge toren is de toren van de Maria Geboortekerk, een Waterstaatkerk. Tegenover de kerk is nog net een klein stukje van het eerste gasthuis Vredenhof zichtbaar, met de witte zijkant van de voorgevel.

Keywords: Nieuw Vredenhof, Dronrijp, Architect: C.S. Reitsma (1872-'76), Leeuwarden, Rijksmonument ID: 508686, Maria Geboortekerk, Waterstaatkerk

Fryslansite ©Hendrik van Kampen