Terrein van de voormalige Hobbemastate

Terrein Hobbemastate

Deze grote landelijke ruimte ligt midden in Dronryp. In het noorden, rond de kerk, ligt de terp met Tsjerkebuorren, in het zuiden ligt de oude kern Bręgebuorren. In het open terrein lag de de stins Hobbemastate, die tegen het einde van de 18e eeuw is afgebroken. Op het omgrachte terrein is de boerderij gebouwd die op de foto is te zien. Het terrein vormt de scheiding tussen de twee oorspronkelijke dorpskernen. In de 19e eeuw ontstond er in kleine stapjes wat bebouwing aan de oostkant. Vanaf 1980 is er aan de oostkant grootschalig gebouwd ten behoeve van forenzen. In 1985 zijn Tsjerkebuorren, Bręgebuorren en het Hobbematerrein aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Eind jaren 90 is ook aan de westkant een grote nieuwbouwwijk verschenen.

Keywords: Hobbemastate, Terrein, Kop-hals-rompboerderij, Ingesloten, Open, Ruimte, Landelijk, Beschermd, Dorpsgezicht

Fryslansite ©Hendrik van Kampen