Dronrijp, Bręgebuorren

Bręgebuorren

In 1507 werd ten zuiden van de oude kern van Dronryp de Harlingertrekvaart gegraven. Waar de verbindingsweg over de kwelderrug de vaart kruiste, werd een brug aangelegd. De foto is ongeveer genomen vanaf de plaats waar de brug lag. Bij de brug en langs de trekvaart ontwikkelde zich in de 16e eeuw een tweede dorpskern. Er vestigden zich hier vooral handelaars, ambachtslieden en er ontstond verblijfsaccommodatie. Na de tweede wereldoorlog is ten zuiden van Dronryp het Van Harinxmakanaal gereed gekomen en werd binnen het dorp de oude trekvaart gedempt. Op de plaats waar nu het grasveld tussen de bomen ligt, liep de trekvaart.

Keywords: Dronrijp, Bręgebuorren, Harlingertrekvaart, Brug, Gedempt, Zuidelijke, Dorpskern

Fryslansite ©Hendrik van Kampen