Driezum

Driezum

Het meest oostelijke dorp op de zandrug is Driezum. Het dorp ligt tegen het kleigebied aan. Nog verder oostelijk op de laatste zandkopjes liggen nog Eastw‚ld en Keatlingwier, buurtschappen van Driezum. De oude kerk is in twee etappes vervangen door een geheel nieuwe. In 1713 kwam er een nieuw schip en in 1876 werd de toren vervangen. Rond Driezum lagen 9 stinzen en staten waar weinig over bekend is. Alleen het 16e eeuwse Rinsmastate is tot heden blijven bestaan.

Keywords: Driezum, Dantumadeel, Dokkumer, W‚lden, van Sytzamawei, Achterwei, Foarwei, Kerk

Fryslansite ©Hendrik van Kampen