PijlNaar de thumbnails

Drachten, Drachtstervaart 1940

Drachten 1940

Drachten is in de 17e eeuw ontstaan uit twee dorpjes, Noorder Dragten en Zuider Dragten, in het brongebied van het riviertje de Ee. Waar de dorpjes lagen splitste de Ee in twee takken, de Drait en de Kleine Drait. Het waren opgeschoven wegdorpen in het Middeleeuwse ontginningslandschap. Vanaf 1641 ging men zich vanuit de Drachten intensief bezighouden met de hoogveenontginning. Er werde een vaart gegraven vanaf de Ee in oostelijke richting. Dit trok handel, industrie (molens) en scheepsbouw. In de jaren zestig is de vaart in Drachten gedempt.

Keywords: Drachten, Drachtstervaart, Rivier, Ee, Drait, Vervening, Hoogveen, Oude, Historisch
Foto: H. van Kampen sr. (1891-1981), scan van het originele negatief.

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen