Drachten, Drachtstervaart 1940

Drachten 1940

Drachten is in de 17e eeuw ontstaan uit twee dorpjes, Noorder Dragten en Zuider Dragten die in het brongebied van het riviertje de Smalle Ee (Smelle Ie) lagen. Bij de dorpjes lagen splitste de Ee in twee takken, de Drait en de Kleine Drait. Het waren opgeschoven wegdorpen in het Middeleeuwse ontginningslandschap. Vanaf 1641 ging men zich vanuit de Drachten intensief bezighouden met de hoogveenontginning. Er werde een vaart gegraven vanaf de Ee in oostelijke richting. Dit trok handel, industrie (molens) en scheepsbouw. De foto is gemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Op andere foto's in de negatiefstrip zijn Duitstalige borden te zien. In de jaren zestig is de vaart in Drachten gedempt.

Keywords: Drachten, Drachtstervaart, Rivier, Ee, Drait, Vervening, Hoogveen, Oude, Historisch, Foto: H. van Kampen sr. (1891-1981), scan van het originele negatief.

Fryslansite ©Hendrik van Kampen