Verwijderen teellaag in het stroomdal van de Vledder Aa

Natuurontwikkeling Vledder Aa

In het dal van de Vledder Aa is aan natuur ontwikkeling gedaan. Een aantal graslanden en akkers is weer tereuggegeven aan de natuur. De laag vruchtbare teelaarde is afgegraven en verkocht.

Keywords: Natuurontwikkeling, Verschralen, Bodem, Afgraven, Zand, Beekdal

Fryslansite ©Hendrik van Kampen