Oude Eikenbossen bij Wapse

Oude Eikenbossen bij Wapse

Oude Eikenbossen zijn ontstaan op oude zandverstuivingen of gestuwde dekzanden uit de IJstijd. De zandbodem is leemarm, kalkarm, zeer voedselarm en wordt alleen gevoed door regenwater. In het bos zijn de vogende soorten te vinden: Zomereik, Ruwe Berk met in de stuiklaag Lijsterbes en Sporkehout. De ondrgroei is soortenarm. De mooiste voorbeelden van dit type bos zijn de Strubbenbossen die in de omgeving van Esdorpen zijn te vinden. In het Drents-Friese Wold liggen enkele kleine stukjes van dit habitattype.

Keywords: Oude Eikenbossen, Habitattype, H9190, Wapse, Drents-Friese Wold

Fryslansite ©Hendrik van Kampen