Uitgestoven Podzolbodem Aekingerzand

Podzolbodem Aekingerzand

Op sommige plaatsen in het gebied is een Podzolprofiel aan de oppervlakte zichbaar. De podzolbodem is ontstaan toen onder invloed van de mens de natuurlijke bossen plaats moesten maken voor meer open landschappen. Als de bosbedekking afneemt krijgt regenwater de kans krijgt in de bodem weg te zakken. Het water met zuren uit de humuslaag spoelt mineralen uit de bovenste laag van de bodem (grijs). Dieper slaan de mineralen weer neer en vormden daar een harde laag (bruin). Daaronder ligt het oorspronkelijke zand (geel). Later toen het zand begon te stuiven is de podzolboden hier en daar uitgestoven en kwam het oorsponkelijke zand uit de ijstijd weer aan de oppervlakte te liggen.

Keywords: Aekingerzand, Kale Duinen, Uitgestoven, Podzol, Bodem, Zand

Fryslansite ©Hendrik van Kampen