Zonsopkomst over de Bloeiende Heide op het Aekingerzand

Bloeiende Heide op het Aekingerzand

Zonsopkomst op de bloeiende heide. Een mooi voorbeeld van habitattype H2310, Stuifzandheide met Struikhei, een mooi mozaļek van hei met stukken stuifzand en heischraal grasland. Op een nevelige ochtend is er een fijne kleuring en het landschap wordt zacht verlicht. De Dennetjes doen mooi mee in de compositie maar zijn een probleem voor het gebied. Ze moeten regelmatig gekapt worden omdat anders de hei in bos verandert.

Keywords: Stuifzandheide, H2310, Bloei, Heide, Heischraal, Grasland, Stuifzand, Korstmossen, Duinen, Grove Den, Ochtend, Nevel

Fryslansite ©Hendrik van Kampen