Zwerfsteen bij Donkerbroek

Zwerfsteen bij Donkerbroek

De Optsterlandse compagnonsvaart kruist het wegdorp Donkerbroek. Bij het graven van de vaart zijn veel zwerfkeien gevonden, je komt ze overal in het dorp tegen. De bijna 6000 Kg zware kei op de foto is Graniet (Åland-rapakivi), en is aangetroffen bij de verbreding van de N381 in 2018. Zwerfkeien zijn met het ijs van het Saalien, vanuit Scandinavië naar Nederland gekomen. Deze specifieke steen komt van de Åland eilandengroep tussen Zweden en Finland. Mogelijk is dit het zwaarste exemplaar van dit type in Nederland.

Keywords: Donkerbroek, IJstijd, Saalien, Zwerfsteen, Åland-rapakivi, Ontginningsdorp, Keileem, Tjongervallei

Fryslansite ©Hendrik van Kampen