PijlNaar de thumbnails

Zwerfsteen bij Donkerbroek

Zwerfsteen bij Donkerbroek

De Optsterlandse compagnonsvaart kruist hier het wegdorp Donkerbroek. Er zijn veel zwerfkeien gevonden, je ziet ze overal liggen. De bijna 6000 Kg zware kei op de foto is Graniet (Åland-rapakivi), en is aangetroffen bij de verbreding van de N381 in 2018. Zwerfkeien zijn met het ijs van het Saalien, vanuit Scandinavië naar Nederland gekomen. Deze specifieke steen komt van de Åland eilandengroep tussen Zweden en Finland. Mogelijk is dit het zwaarste exemplaar van dit type in Nederland.

Keywords: Donkerbroek, IJstijd, Saalien, Zwerfsteen, Åland-rapakivi, Ontginningsdorp, Keileem, Tjongervallei

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen