Dokkumer Nieuwe Zijlen

Dokkumer Nieuwe Zijlen

Het sluizencomplex Dokkumer Nieuwe Zijlen is in 1729 aangelegd bij het afsluiten van het Dokkumergrootdiep. De sluizen zijn ontworpen door Willem Loré, een wiskundige die veel heeft bijgedragen aan het verbeteren van het ontwerp van dijken en sluizen. In 1969 verloor het sluizencomplex zijn direkte zeewerende functie door de afsluiting van de Lauwerszee. Toch vormen ze nog steeds een belangrijke schakel als spuisluizen in het Friese waterbeheer.

Keywords: Spuisluizen, Schutsluis, 1729, Willem Loré, Ontwerp, Verbetering, Dijken, Fyslân, Boezem, Waterbeheer

Fryslansite ©Hendrik van Kampen