Dijken langs de Dokkumer Ee en het Dokkumer Grootdiep
Schema van terpen, dijken en polders

Dijken langs de Dokkumer Ee en het Dokkumer Grootdiep

Voor Dokkum liep de open verbinding met zee via de Paesens, deze slibde door het aangroeien van het oostelijke deel van kwelder dicht. Voor scheepvaart was de route niet meer mogelijk. Hij werd verlegd naar het Dokkumer Grootdiep waarlangs de schepen van Dokkum via de Lauwerszee de Waddenzee konden bereiken. Voor de stad Dokkum was de open verbinding naar zee belangrijk, men wilde die beslist behouden. Een Zeesluis werd in het centrum van de stad gebouwd en er kwamen dijken langs het Grootdiep. Deze dijken zijn talloze keren doorgebroken wat veel overlast in de regio gaf. Pas in 1729 besloten de Friese Staten dat het gedaan moest zijn met de wateroverlast en gaf Dokkum zijn open verbinding met zee op. Er kwam er een voor die tijd indrukwekkend sluizencomplex bij de Lauwerszee, de Dokkumer Nieuwe Zijlen. De dijken langs het Dokkumer Grootdiep zijn nog grotendeels aanwezig. Op de foto de zuidelijke dijk, het Grootdiep ligt rechts. Aan de linkerkant zie je een rond meertje met Rietkraag. Dat is een Wiel, een waterplas ontstaan bij een dijkdoorbraak. (op het kaartje: nr 1b Oostergo)Keywords: Dokkum, Haven, Open, Verbinding, Zee, Grootdiep, Lauwerszee, Lauwersmeer, Dijken, Wouddijk, Wiel, Winter, Sneeuw

Fryslansite ©Hendrik van Kampen