PijlNaar de thumbnails

Dijken langs de Dokkumer Ee en het Dokkumer Grootdiep
Schema van terpen, dijken en polders

Dijken langs de Dokkumer Ee en het Dokkumer Grootdiep

Rond het jaar 100 n.Chr. had het terpdorpje, waaruit later de stad Dokkum zou ontstaan, in het noorden een goede verbinding naar zee. Door het aangroeien en sterke opslibben van het oostelijke deel van de kwelder verdween die verbinding. Er bleef alleen een verbinding naar het oosten via de Lauwerszee over, het Dokkumer Grootdiep. Voor Dokkum was de open verbinding naar zee belangrijk. Een Zeesluis werd in het centrum van de stad gebouwd en er kwamen dijken langs het Grootdiep. Deze dijken zijn talloze keren doorgebroken wat veel overlast in de regio gaf. Pas in 1729 gaf Dokkum zijn open verbinding met zee op en kwam er een sluis bij de Lauwerszee, de Dokkumer Nieuwe Zijlen. De dijken langs het Dokkumer Grootdiep zijn nog grotendeels aanwezig. Op de foto de zuidelijke dijk, het Grootdoep ligt rechts. Aan de linkerkant zie je een rond meertje met Rietkraag. Dat is een Wiel, een waterplas ontstaan bij een dijkdoorbraak. (op het kaartje: nr 1b Oostergo)


Keywords: Dokkum, Haven, Open, Verbinding, Zee, Grootdiep, Lauwerszee, Lauwersmeer, Dijken, Wouddijk, Wiel, Winter, Sneeuw

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen