Molen Zeldenrust Dokkum

Zeldenrust Dokkum 1941

De Graanmolen Zeldenrust op het westelijke bastion (Bastion III) van het Baantjebolwerk. Dokkum lag in 1941 nog grotendeels binnen de 16e eeuwse stadswallen, daarbuiten was nog maar weinig bebouwing. Waarschijnlijk is de foto gemaakt vanaf Bastion IV van het Zuiderbolwerk. De rechte wal rechts is de courtine van het Baantjebolwerk. Helemaal achterin de foto zijn enkele woningen aan de Dokkumer Ee zichtbaar.

Keywords: Bolwerk, Stadswallen, Courtine, Bastion, Molen, Zeldenrust, 11, Elf, Steden, Fryslân, Historisch, Oude
Foto: H. van Kampen sr. (1891-1981), scan van het originele negatief.

Fryslansite ©Hendrik van Kampen