Parksterbolwerk Dokkum

Parksterbolwerk Dokkum

Op deze foto nogmaals het noordwestelijke Bastion II van de Bolwerken van Dokkkum, zichtbaar in de achtergrond. De foto is gemaakt van Bastion I, de noordlijke dwinger. Op de foto krijg je een indruk hoe de tussenliggende wal vanaf de bastions verdedigd kan worden. De verbindingswal tussen twee bastions wordt Courtine genoemd. De bolwerken van Dokkum vormen een mooie groene ring rond de binnenstad waarover de bewoners graag een wandelingetje maken.

Keywords: Dokkum, Courtine, Stadswallen, Bastion, Dwinger, Stadsgracht, Avondlicht, Schaduw, Groen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen