PijlNaar de thumbnails

Schema van terpen, dijken en polders

Deltadijk bij Easterbierrum (Oosterbierum)

De Deltadijk aan de noordwestelijke Waddenkust is oud, hij ligt daar al sinds het begin van de 13e eeuw op ongeveer de zelfde plek. De dijk is een meerdere keren verhoogd en versterkt. Op de plaats waar de Slachtdyk aansluit op de Waddendijk zijn gedenkstenen geplaatst met de dijkhoogten uit verschillende perioden.


Van onder naar boven:

1) Hoogte van de oorspronkelijke dijk
2) 1575 verhoging onder Caspar di Robles
3) 1930 hoogte voor aanleg Afsluitdijk
4) 1933 hoogte na aanleg Afsluitdijk
5) 1966-1975 dijk op Deltahoogte


Keywords: Monument, Easterbierrum, Herinnering, Historische, Dijkhoogten, Geschiedenis, Deltaplan, Slachtedijk

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen