Schema van terpen, dijken en polders

Zeedijk bij Easterbierrum (Oosterbierum)

De Zeedijk aan de noordwestelijke Waddenkust is oud, hij ligt daar al sinds het begin van de 13e eeuw op ongeveer de zelfde plek. De dijk is meerdere keren verhoogd en versterkt. Op de plaats waar de Slachtdyk aansluit op de Waddendijk zijn gedenkstenen geplaatst met de dijkhoogten uit verschillende perioden.


Van onder naar boven:

1) Hoogte van de oorspronkelijke dijk
2) 1575 verhoging onder Caspar di Robles
3) 1930 hoogte voor aanleg Afsluitdijk
4) 1933 hoogte na aanleg Afsluitdijk
5) 1966-1975 dijk op Deltahoogte


Keywords: Monument, Easterbierrum, Herinnering, Historische, Dijkhoogten, Geschiedenis, Deltaplan, Slachtedijk

Fryslansite ©Hendrik van Kampen