PijlNaar de thumbnails

Zandstormen hebben tijdens het Weichselien een laag dekzand achtergelaten

Stuivend dekzand, Aekingerzand

Tijdens de laatste ijstijd, het Weichselien, kwam het landijs niet tot in Nederland. Het was hier die periode wel erg koud, de bodem was permanent bevroren en er was nauwelijks begroeiing. Het kale zand kon zich gemakkelijk tijdens stormen over het landschap verspreiden. In die periode is er een laag Dekzand op het Keileem afgezet.

Het beeld om dit verhaal te illustreren is gemaakt op het Aekingerzand. Bomen zullen er destijds niet in de achtergrond hebben gestaan.

Keywords: Stuivend, Zand, Aekingerzand, IJstijd, Weichselien, Begin, 150.000, Eind, 12.000, Permafrost, IJsvrij, Koud, Droog, Zand, Stuiven, Dekzand

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen