Groei aan de oostzijde van Deinum

Groei aan de oostzijde van Deinum

Aan de zuid- en oostkant toont Deinum een heel ander gezicht. Rond het dorp ligt veel infrastructuur ten behoeve van de bereikbaarheid van Ljouwert. Er zijn snelwegen, het Van Harinxmakanaal loopt ten noorden van het dorp en ten zuiden van het dorp ligt het spoor. Deinum heeft ook een eigen station. Door de goede bereikbaarheid is Deinum aantrekkelijk voor forenzen. Het dorp heeft vanaf 1970 een grote groei doorgemaakt. Nog steeds wordt er veel gebouwd. Er zijn recent sportvelden bijgekomen en er wordt hard gewerkt aan een luxe woonwijk met jachthaven.

Keywords: Deinum, Kerktoren, Ui, Sipel, Forenzendorp, Infrastructuur, Leeuwarden, Groei

Fryslansite ©Hendrik van Kampen