Deinum

Deinum

Vanaf Marsum richting het zuiden is Deinum het eerstvolgende terpdorp op de oeverwal. Deinum is ontstaan rond het begin vna de jaartelling en was van oorsprong vooral een agrarisch dorp. De Sint Jan Kerk is gebouwd in de 13e eeuw. De opvallende toren is van 1550, de markante uivormige spits (Sipel) is er in 1589 op geplaatst. Aan de noordwest kant is het beeld van Deinum, ondanks sterke groei in het oosten, autenthiek gebleven.

Keywords: Deinum, West, Kerktoren, Ui, Sipel, Agrarisch, Traditioneel, Aanzicht, Leeuwarden, Groei

Fryslansite ©Hendrik van Kampen