Wâldhúske aan de Foarstrjitte in de Westereen

de Westereen, Wâldhúske

Tot aan het begin van de 20e eeuw was de Westereen nog een echt wegdorp. Op de Schotanuskaart van 1718 is in het landschap ten zuiden van het dorp nog een hoogveentje met enkele wijken aangegeven. In de HisGis Fryslân (kadaster 1832) kunnen we zien dat noordelijk van de weg vooral weilanden lagen, aan de zuidkant akkers, rond de huizen lagen tuinen en boomgaarden. Verder naar het zuiden lag de heide waarop verspreid liggende kleine huisje zijn ingetekend. Dit waren vooral Plaggenhutten en Wâldhúskes. Van deze oorspronkelijke bebouwing is vrijwel niets meer terug te vinden. In de Foarstrjitte, in het noordoosten van het dorp stond tot februari 2023 nog dit 150 jaar oude Wâldhúske.

Keywords: Zwaagwesteinde, Wâldhúske, Foartsjritte, Vervening, Heide, Arbeiders, Armoede, Erfgoed, Beheer, Onzorgvuldig, Sloop

Fryslansite ©Hendrik van Kampen