De Tike

De Tike

Ten noorden van de zandrug van Nyegea en de Pein, lag een hoogveen en heidelandschap. Om het zure water dat uit de venen lekte buiten de akkers van de dorpen te houden had men een Leidijk aangelegd op de plaats waar nu de N31 (W‚ldwei) loopt. De veenarbeiders bouwden hun hutjes op de droge zuidoosthoek van de zandrug van Sumar, aan de westkant van het veengebied. Als gevolg van de verveningen is in de 18e eeuw het meer de Leien ontstaan. De verzameling arbeidershuisjes is uitgegroeid tot het dorp de Tike. Het dorp ligt in twee gemeenten: de straat op de foto ligt in Smallingerland, het huis aan het eind van de weg bevindt zich in Tytsjerkeradiel.

Keywords: De Tike, Master de Jongwei, Sumar, Doktersheide, Susterwei, Veenkolonie, Turf, Vervening, de Leien

Fryslansite ©Hendrik van Kampen