De Leien

De Leien

De Leien is het zuidelijke van de twee meren in het centrum van de Fryske W‚lden. Voor het begin van de middeleeuwse ontginningen lag hier een hoogveen. Door het veen liep de Lits, een veenrivier die vanuit het zuidoosten in het Bergumermeer uitkwam. Al vroeg in de 16e eeuw werd in het gebied van de Leien turf gegraven. Aanvankelijk kon men het hoogveen droog afgraven, toen dat op was werd het resterende laagveen uitgebaggerd. Aan het eind van de 18e eeuw bleef het meer de Leien achter als lidteken in het landschap. In de oostelijke oeverzone liggen nog restanten van legakkers en enkele oude meanders van de Lits. De vaarverbinding tussen de Leien en het Bergumermeer is tegenwoordig het laatste overgebleven restant van de Lits.

Keywords: Leien, Vervening, Turf, Graven, Water, Meer, Lits, Staatsbosbeheer, Natuurgebied

Fryslansite ©Hendrik van Kampen