Oeverzone van de Leien

Oeverzone van de Leien

De leien is een verradelijk meer met gote ondiepe delen. Bootjes kunnen zich beter niet buiten de vaargeulen wagen. Het meer heeft een mooie brede oeverzone met eilandjes, inhammen, rietland en moerasbosjes. De doorgaande wegen in het omringede gebied lopen allemaal op ruime afstand van het meer. In grote delen van de polders rond het meer voert Staatsbosbeheer natuurontwikkelingsprojecten uit. Het gebied van de Leien, inclusief grote delen van de omringende polders en het meer zelf, is een natuurgebied.

Keywords: Leien, Oeverzone, Staatsbosbeheer, Natuurgebied, Natuurontwikkeling, Zomerpolders, Rietmoeras, Ondiep

Fryslansite ©Hendrik van Kampen