de Knipe

de Knipe

De Schoterlandse compagnonsvaart is niet meer bevaarbaar. Het eerste deel van Heerenveen tot in de Knipe is in de jaren zestig van de twintigste eeuw gedempt. Vanaf de Kipe is de vaart weer door het landschap te volgen maar er zijn op veel plaatsen stuwen en dammen met duikers geplaatst. Wel speelt de vaart belangrijke een rol bij het waterbeheer. Er kan water mee worden afgevoerd maar ook kan men bij droogte water oppompen naar de hoger gelegen gebieden.

Keywords: Kanaaldorp, de Knipe, Schoterlandse Compagnonsvaart, Vervening, Hoogveen, Fryslân

Fryslansite ©Hendrik van Kampen