De Knipe, Lintdorp langs de Schoterlandse compagnonsvaart

De Knipe

De Knipe ligt in het overgangsgebied tussen laag- en hoogveen, veen en zandgrond. In 1551 is men vanuit Heerenveen begonnen met het graven van de Schoterlandse compagnonsvaart om turf uit de oostelijke hoogveengebieden naar het westen te kunnen vervoeren. De Knipe is het eerste kanaaldorp oostelijk van Heerenveen. Het eerste deel van de vaart is gedempt, halverwege het dorp is hij nog open. Om het hoogteverschil tussen het veen en de hogere zandgronden te kunnen overbruggen, waren suizen nodig. Het kanaaldorp is ontstaan bij een van die sluizen in de vaart.

Keywords: De Knipe, Schoterlandse, Compagnonsvaart, Kanaaldorp, Streekdorp, Hoogveen, Zandgrond

Fryslansite ©Hendrik van Kampen