de Jouwer, Joure

de Jouwer

Als we vanuit Terherne naar het zuiden afzakken komen we via de dorpjes Terkaple, Goaiingaryp en Eagmaryp bij de Jouwer, een wat grotere plaats. Het is geen stad maar een groot dorp, een andere naam daarvoor is Vlecke. De Jouwer is ontstaan op een zandrug. In het oosten liggen de veenpolders, aan de westkant gaat het gebied van de Friese meren verder. De Vlecke speelde een belangrijke rol in de overslag van turf. Hier werd de brandstof overgeladen van pramen in skūtsjes voor het transport naar Holland. Daarnaast is de plaats bekend van de koffiebrander Douwe Egberts.

Keywords: Het Zand, Joure, Zandrug, Overslag, Turf, Vervening, Vlecke, Douwe Egberts

Fryslansite ©Hendrik van Kampen