De Valomstervaart

De Falomster Feart

In de natuurlijke situatie lag bij het dorpje de Falom een waterscheiding. Het veenwater uit het Būtenfjild stroomde via Bouwepet en Rijd waarschijnlijk naar het westen, de Zwagermieden waterden af naar de Lauwerszee via een kwelderslenk die diep in het gebied was doorgedrongen. In de 16e eeuw is de waterscheidng doorgraven bij de aanleg van de Valomstervaart. Men wilde de daar aanwezige hoogvenen droogleggen en afgraven voor de turfwinning. Er was een sluis in de vaart nodig om beide watersystemen gescheiden te houden. Een sluis was waarschijnlijk te duur zodat er een Overhaal in de vaart kwam. Met een Overhaal kunnen schepen over een dijk van het ene vaarwater naar het andere worden getrokken. Mogelijk heeft de naam van het dorp te maken met de overhaal.

Keywords: Overhaal, Overtoom, Omval, Valomstervaart, Kloostervenen, Turf, Verbinding, Waterscheiding

Fryslansite ©Hendrik van Kampen