Het Kloosterpad van 1453

Het Kloosterpad van 1453

Ten oosten van de Houtwiel, bij de Falom lag de waterscheiding tussen Middelzee en Lauwerszee. Het Būtenfjild waterde af naar het westen of noorden, de oostelijk liggende Zwagermieden waterden af via een kwelderslenk naar noordoosten. Via de slenk kon bij storm zout water tot diep in het gebied doordringen. Nadat in de 12e eeuw Oostergo werd bedijkt werd de waterscheiding minder relevant. Dwars door het gebied werd in 1453 een goed gedocumenteerde route over land aangelegd. De route verbond de klooster Klaarkamp bij Rinsumageast met het Barraconvent in Burgum en klooster Smelne bij Drachten. In de 16e eeuw werd de Valomstervaart gegraven waarmee de waterscheiding werd doorgraven. Op de foto het Kloosterpad uit 1453 met de brug over de Valomstervaart.

Keywords: Goddeloze, Singel, Tolhuis, Brug, Falomster Feart, Kloosterpad

Fryslansite ©Hendrik van Kampen