Een Grote Zilverreiger foerageert in het moeras

Grote Zilverreiger in het moerasKeywords:

Fryslansite ©Hendrik van Kampen