Rijd en Bouwepet

Rijd en Bouwepet

Tussen Ryptsjerk en Gytsjerk stroomde aan het begin van de 18e eeuw de Rijd tussen de beide dorpen door. Het was een natuurlijke verbinding tussen de Grutte Wielen en het Būtenfijld. Het hele stroomgebied was nat met veel plassen en stroompjes. Op kaarten uit die tijd is geen brug tussen Gytsjerk en Ryptsjerk ingetekend, kennelijk was er een doorwaadbare plaats. In 1935 is er een brug en zijn de plassen grotendeels ingepolderd, de graslanden zijn nog nat. In de jaren 50 is alles drooggelegd en rechtgetrokken voor de landbouw. Vanaf 2005 is het gebied rond de Rijd weer omgevormd tot natte natuur als onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Ook de loop van het stroompje de Rijd is hersteld, het oostelijke deel heet Bouwepet en sluit aan op de Sippefennen.

Keywords: Ryptsjerk, Gytsjerk, Būtenfjild, Buitenveld, Beekdal, Rijd, Bouwepet, Būtefjild, Natuurontwikkeling, Natuurherstel, Ecologische, Hoofdstructuur, EHS, NNN

Fryslansite ©Hendrik van Kampen