Een singel is een veekering met bomen langs een sloot

Singel, Damw‚ld

De Dokkumer W‚lden zijn ontgonnen vanuit het zeekleigebied rond Dokkum. Vanuit enkele terpdorpen zijn zuidwaarts evenwijdige sloten het veen in gegraven. Op de drooggelegde veengrond konden boeren zich vestigen. Door het droogleggen ging het veen oxideren en werd de laag dunner. De Zwarte Els groeit graag in een dunne laag veen op zandgrond. Ze kwamen spontaan op langs slootkanten of werden door de boeren aangeplant. De bomen hadden voordelen, ze zorgen voor beschutting, verbeteren de bodem en dienen als veekering. Daarnaast kon de boer het hout dat van de singels geoogst werd goed gebruiken. Op de foto zien we de overgang van het open landschap bij Dokkum naar het singellandschap van de W‚lden.

Keywords: Damw‚ld, Damwoude, Tjeerd Foekesloane, Dokkum, Randontginning, Elzensingel, Sloot, Veekering, Geriefhout, Noardlike Fryske W‚lden

Fryslansite ©Hendrik van Kampen