Moestuin in het landelijke gebied van Damw‚ld

Moestuin in het landelijke gebied van Damw‚ld

In de armoedige omstandigheden van het wonen op de schrale heidegrond was het noodzakelijk om zelfvoorzienend te zijn om te kunnen overleven. Elke vierkante meter grond werd nuttig gebruikt. Ook tegenwoordig vindt je daar nog wel sporen van terug in het landschap. Op deze foto zien we de achterkant van een rijtje woningwetwoningen aan de Willemstrjitte, het buitengebied tussen Damw‚ld en Broeksterw‚ld. We zien een forse moestuin en een aantal hokken en schuren die de eigenlijke huisjes grotendeels aan het zicht onttrekken. De foto is genomen vanaf het Halepad. Halepaden waren looproutes naar kerk, winkel of school. Ze liepen dwars over het land van anderen. Hiervoor bestond het recht van overpad.

Keywords: Friese, Wouden, W‚lden, Armoede, Zelfvoorzienend, Noodzaak, Traditie, Moestuin

Fryslansite ©Hendrik van Kampen