Johannes Dursksloane bij Damw‚ld

Johannes Dursksloane bij Damw‚ld

Door bodemdaling kon de landbouwgrond te nat worden of het veen verdween tot op het zand. De zandbodem is te schraal voor akkerbouw. De eigenaar van een perceel had het recht om binnen zijn strook meer land te ontginngen. Als het te moeilijk werd of de gronden kwamen te ver van de boerderij te liggen, trok men verder het binnenland in. Daar werd een nieuw dorp gebouwd met de boerderijen naast elkaar in ťťn lijn. Langs de boerderijen liep een weg dwars op de verkaveling met lange toegangswegen naar de landerijen. Langs een scheidingssloot konden Elzen groeien. Tussen de Elzen vestigen zich spontaan andere soorten. Een oudere Elzensingel kan een bonte verzameling van inheemse soorten bevatten. De singels zijn daarom van belang voor de biodiversiteit.

Keywords: Damwoude, Johannes Durksloane, Singel, Zandpad, Tegenlicht, Herfst, Nevel, Kleuren

Fryslansite ©Hendrik van Kampen