Aan de loop van wegen en de verkaveling kan de geschiedenis worden afgelezen

Foarwei, Damw‚ld

De huizen staan op deze foto niet georienteerd op weg maar er schuin op, de gevels vormen zodoende een zaagtand. Het landschap is hier ontgonnen in lange kavels die vanuit de kleistreek naar het zuiden lopen. De huizen liggen in de lijn van de verkaveling een langs een oude route die slingerend over een zandrug loopt. Doordat de zandrug boven het veen uitkwam was dit de aangewezen route om van oost naar west te komen, tevens is het een goede plek om je huis te bouwen. Zo ontstond er lintbebouwing langs de weg. Het veen dat hier ooit lag is door oxidatie tot op het zand verdwenen. Onder oude kerkgebouwen treft men soms nog wel restanten van veen aan.

Keywords: Foarwei, Damw‚ld, Damwoude, Akkerwoude, Murmerwoude, Dantumawoude, Ontginningsweg, Verkaveling, Zaagtand

Fryslansite ©Hendrik van Kampen