PijlNaar de thumbnails

Aan de loop van wegen en de verkaveling kan de geschiedenis worden afgelezen

Foarwei, Damw‚ld

De huizen staan op deze foto niet georienteerd op weg staan maar er schuin op, waarbij de gevels een zaagtand vormen. Ze liggen allemaal in de lijn de kavels van een opstrekkende veenontginning. De weg is ouder dan de ontginning en loopt slingerend over een zandrug die vroeger boven het veen uitkwam.

Door het droogleggen is alle veen verdwenen tot op het Zand. Onder oude kerken treft men er soms nog restanten van aan.

Keywords: Foarwei, Damw‚ld, Damwoude, Akkerwoude, Murmerwoude, Dantumawoude, Ontginningsweg, Verkaveling, Zaagtand

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen