PijlNaar de thumbnails

Lange strokenverkaveling is het gevolg van het Recht van Opstrek

Fermanjepaad, Damw‚ld

Als een boer een stukje grond had, kreeg hij het recht om binnen zijn kavel te ontginnen, het recht van opstrek. De stroken land werden naarmate de ontginning vorderde steeds langer. Door de combinatie met veel bomen langs de grenzen van de kavels, is in de Noardlike Fryske W‚lden het beeld ontstaan van eindeloos lange rechte tunnels zoals hier op de foto.

Keywords: Fermanjepaad, Damw‚ld, Damwoude, Akkerwoude, Murmerwoude, Dantumawoude, Houtwallen, Singels, Strokenverkaveling, Slagenlandschap, Recht, Opstrek

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen