Lange strokenverkaveling is het gevolg van het Recht van Opstrek

Fermanjepaad, Damw‚ld

Als een boer een stukje grond had, kreeg hij het recht om binnen zijn kavel te ontginnen, het recht van opstrek. De stroken land werden naarmate de ontginning vorderde steeds langer. Doordat er in de Noardlike Fryske W‚lden veel bomen langs de grenzen van de kavels staan, is het beeld ontstaan van eindeloos lange rechte tunnels zoals hier op de foto.

Keywords: Fermanjepaad, Damw‚ld, Damwoude, Akkerwoude, Murmerwoude, Dantumawoude, Houtwallen, Singels, Strokenverkaveling, Slagenlandschap, Recht, Opstrek

Fryslansite ©Hendrik van Kampen