Damw‚ld, Sint-Benedictuskerk Dantumawoude

Damw‚ld, Sint-Benedictuskerk Dantumawoude

De kerk van Dantumawoude is een oorspronkelijk met tufsteen gebouwde romaanse kerk, gebouwd aan het eind van de 12e eeuw. De toren stamt uit de 13e eeuw. In de loop der jaren is veel aan de kerk verbouw zodat het romaanse karakter grotendeels verloren is gegaan. De reeks dorpen op de grote zandrug van de Dokkumer W‚lden moet in de late middeleeuwen een aantrekkelijke plaats zijn geweest om te gaan wonen. Op de website stinseninfriesland.nl staan 26 vermeldingen van staten en stinzen in Rinsumageast, Damw‚ld, W‚ltersw‚ld en Driezum.

Keywords: Dantumadeel, Damwoude, Dantumawoude, Kerk, Verbouwingen, Doniawei, Foarwei, Streekdorp

Fryslansite ©Hendrik van Kampen