Damw‚ld, Akkerwoude

Damw‚ld, Akkerwoude

Damw‚ld is in 1971 samengesteld uit drie dorpen, van west naar oost zijn dit: Akkerwoude, Murmerwoude en Dantumawoude. De naam is ontstaan door de beginletters van elk dorp te combineren tot DAM, aangevuld met w‚ld. De naam Damw‚ld bestond feiltelijk al omdat het dorp Dantumawoude in de volksmond wel zo werd genoemd. Op de foto de kerk van Akkerwoude. De weg die van Rinsumageast over de hele zandrug loopt splitst bij de kerk in een zuidelijk deel, de Foarwei (foto) en een noordelijk deel, de Achterwei. De foarwei is de belangrijke doorgaande weg die alle dorpen op de zandrug met elkaar verbindt.

Keywords: Damwoude, Ikker, Kerk, Akkerwoude, Foarwei, Streekdorp, Zandrug, Dantumadeel

Fryslansite ©Hendrik van Kampen