Crackstate, Heerenveen

Crackstate

Vanwege de gunstige ligging van it Hearrenfean, precies op een uitloper van de zandrug tussen Boorne en Tjonger, met in het westen het laagveen en in het oosten de hoogvenen, had de plaats een grote aantrekkingskracht op ondernemers, inversteerders en adel. Grietman Johannes Crack van Aengwirden, (een soort burgemeester die ook recht sprak), liet er in 1648 zijn imposante Crackstate bouwen. Zelf had Crack ook aanzielijke belangen in de turfwinning. Sinds 1952 doet het pand dienst als gemeentehuis van it Hearrenfean.

Keywords: Johannes Crack, Grietman, Aengwirden, Gemeentehuis, Heerenveen, it Hearrenfean, Schoterland, Haskerland

Fryslansite ©Hendrik van Kampen