Cleveringsluizen, Lauwersmeer

Cleveringsluizen (1969)

Bij de afsluiting van het Lauwersmeer in 1969 moesten spuisluizen in de nieuwe dijk de afvoer van het water uit de Friese en Groninger boezem garanderen. Bij laagwater worden de sluizen open gezet en bij hoogwater staan ze op een kier. Hierdoor kunnen trekvissen de sluis passeren.

Keywords: Cleveringsluizen, 1969, Lauwersmeer, Spuisluizen, Waterafvoer, Boezem, Fryslân, Groningen, Natuurlijk, Verval, Waddenzee, Waterbeheer

Fryslansite ©Hendrik van Kampen