PijlNaar de thumbnails

Cleveringsluizen (1969)

Bij de afsluiting van het Lauwersmeer in 1969 moesten spuisluizen in de nieuwe dijk de afvoer van het water
uit de Friese en Groninger boezem garanderen. Bij laagwater worden de sluizen open gezet
en bij hoogwater zijn ze gesloten.

Keywords: Cleveringsluizen, 1969, Lauwersmeer, Spuisluizen, Waterafvoer, Boezem, Fryslân, Groningen, Natuurlijk, Verval, Waddenzee

informatie vragen

Fryslansite ©Hendrik van Kampen