Celtic fields op het Noordsche veld bij Zeijen

Celtic fields

Celtic fields of Raatakkers zijn prehistorische akkercomplexen. De vrijwel vierkante akkertjes, variŽrend van 30x30 tot 50x50 meter, hebben een verhoogde aarden wal. Op deze foto van het Noordsche veld zijn de lang geleden verlaten akkers dankzij die wallen nog zichtbaar. Op de voormalige vochtige akkerbodem groeit Pijpenstrootje, op de drogere aarden wal staat Hei. Het hoogteverschil is daarom duidelijk zichtbaar geworden. Op gedetailleerde hoogtebestanden van de AHN zijn vele uitgestrekte velden Celtic fields te zien die in het veld minder gemakkelijk zijn te onderscheiden.

Keywords: Celtic fields, Raatakkers, Drenthe, Noordsche veld, Zeijen, Peest, Akkerbouw, Bronstijd, IJzertijd

Fryslansite ©Hendrik van Kampen