Būtenfjild, Tienewei

Būtenfjild, Tienewei

Een foto van het agrarische noordelijke deel van het Būtenfjild met de Tienewei vanuit het zuiden gezien. De weg volgt de richting van de oorspronkelijke middeleeuwse verkaveling richting Klooster Klaarkamp. De weg en het bruggetje zijn aangelegd bij de herinrichting na de Tweede Wereldoorlog. Achterin sluit de weg met haakse bocht naar rechts aan op een veel oudere weg, die loopt langs de boerderijen in de verte. Daar is een zandige rug, een uitloper van het plateau van de Dokkumer Wālden. Rond 1850 staat de weg op de kaart als: "Hooge Dijk", rond 1930 wordt het: "Hoge Weg" en in 1970: "Tieneweg" (nu Tienewei). Tot 1930 lag ten noorden van de zandrug een weidegebied, aan de zuidkant begonnen de drassige hooilanden.

Keywords: Būtenfjild, Būtefjild, Buitenveld, Cultuurlandschap, Weide, Agrarisch, Tienewei, Witte, Betonnen, Brug

Fryslansite ©Hendrik van Kampen