Sippenfennen

Sippenfennen

Op de foto de Sippenfennen, samen met het Ottema Wiersma reservaat het eerste oudere natuurreservaat ten oosten van de Grutte Wielen. Hier lagen aanvankelijk nog vochtige hooilanden zoals die ooit in grote delen van het Būtenfjild te vinden waren. In de jaren 70 kwamen er plannen om door de Grutte Wielen een verkeersweg van Ljouwert naar Dokkum aan te leggen. Daarvoor zou zand van de Sippenfennen worden gebruikt. Het ging niet door vanwege het afpalingsrecht van de Buismanskooi. De Sippenfennen kwamen de 80er jaren in het bezit van "it Fryske Gea" waardoor het als natuurgebied kon blijven voortbestaan. De graslanden in de achtergrond zijn het weidevogelgebied d'Amelannen, het witte gebouw aan de horizon is de voormalige veevoederfabriek van Feanwālden.

Keywords: Būtenfjild, Būtefjild, Buitenveld, Sippen-Finnen, Zonlicht, Donkere, Lucht, Buien, Pont, Eiland, Begrazing

Fryslansite ©Hendrik van Kampen