Natuurontwikkeling voor Natuurnetwerk Nederland (NNN)

Natuurontwikkeling voor Natuurnetwerk Nederland (NNN)

Voor sommige delen van het Būtenfjild zijn de agrarische ontginningen maar van korte duur geweest. Voor 1950 lag hier in de omgeving van het Kruiswater (Krśswetter) een meertje met de naam Luitzens Kolk, in 1952 is het gebied ingepolderd. In 2014 is het gebied weer ontpolderd en is een meer met een moeraszone aangelegd. Samen met ontpoldering van "Oer de Wiel" uit 2010, is er een verbinding gemaakt tussen de Houtwiel in het oosten en de Sippenfennen in het westen. De meren dienen ook als buffer tegen wegzijging van water uit de natuurgebieden.

Keywords: Būtenfjild, Būtefjild, Buitenveld, Ecologische, Hoofdstructuur, EHS, NNN, Plas, Buffer, Natte, Natuur, Wegzijging

Fryslansite ©Hendrik van Kampen